Browsing Category

Tử Vi

Tử vi

Tuần thứ ba tháng mười âm lịch năm Mậu Tuất dù gặp tháng xấu người tuổi Tý có một chút bế tắc về sự nghiệp nhưng…

Tử vi

Tuần thứ hai tháng 10 năm Mậu Tuất vận trình của người tuổi Tý về sự nghiệp và tài chính có áp lực phải đối phó.…

Tử vi

Vận trình tuần đầu tháng 10 âm lịch năm Mậu Tuất của người tuổi Tý diễn ra như sau: Tài chính kém hanh thông và sự…

Tử Vi

Tuổi Tý: Tuần chuyển tiếp từ tháng chín sang tháng mười năm Mậu Tuất, gặp tháng xấu vận trình của người tuổi Tý…

Tử vi

Tuần thứ tư tháng 9 năm Mậu Tuất, vận trình người tuổi Tý có áp lực về sự nghiệp và tài chính có dấu hiệu hao thoát…

Tử vi

Tuần thứ ba tháng 9 năm Mậu Tuất, vận trình của người tuổi Tý diễn ra như sau: Sự nghiệp có áp lực, tài chính sáng…

Tử vi

Tuần thứ hai tháng 9 âm lịch năm Mậu Tuất gặp tháng tốt, vận trình người tuổi Tý chuyển dần sang khả quan, tạo sự…

Tử vi

Tuần thứ ba tháng 6 âm lịch năm Mậu Tuất, người tuổi Tý, còn trong tháng xấu nên đang ở vận trình diễn ra chưa lạc…

Tử vi

Trên vận trình tuần thứ hai tháng 6 âm lịch (năm Mậu Tuất) người tuổi Tý chưa cảm thấy có nhiều phấn khởi về cả sự…

Tử vi

Tuần đầu tháng 6 năm Mậu Tuất, gặp tháng xấu, người tuổi Tý có thể sự nghiệp có phần nào thăng tiến nhưng tài chính…