Tìm nhóm/thể loại

Kiến Thức

CHUỐI

Chuối là loại cây thân nhiều nước, lá to và dài. Chuối mọc hoang đầu tiên ở vùng Đông Dương, Mã Lai, Miến Điện…