Browsing Category

Tử Vi

Tử Vi

Tuổi Tý: Vận trình của người tuổi Tý trong tuần chuyển tiếp từ tháng 2 sang tháng 3  âm lịch năm Canh Tý có  phần…

Tử Vi

Tuổi Tý: Trong tuần cuối tháng Hai năm Canh Tý người tuổi Tý có tin mừng về tài chính và sự nghiệp, nhưng coi…

Tử Vi

Tuổi Tý: Vận trình tuần thứ ba tháng 2 âm lịch (năm Canh Tý) người tuổi Tý, dù gặp tháng tốt nhưng sự nghiệp và…

Tử Vi

Tuổi Tý: Vận trình tuần thứ hai tháng 2 âm lịch (năm Canh Tý) gặp tháng tốt người tuổi Tý có dấu hiệu sức khỏe…

Tử vi

Tuần đầu tháng 2 âm lịch năm Canh Tý người tuổi Tý có hướng mới về sự nghiệp. Tài chính bình thường. Giao tế khó…

Tử vi

Người tuổi Tý trong tuần thứ tư tháng giêng năm Canh Tý vận trình có vài điểm nổi bật: cuối tuần tài chính khả…

Tử vi

Trong tuần thứ ba tháng giêng năm Canh Tý người tuổi Tý chưa có hướng mới như ý về sự nghiệp. Tài chính bình…

Tử vi

Người tuổi Tý trong tuần thứ hai tháng giêng (1 âm lịch) năm Canh Tý vận trình có vài biến chuyển đặc biệt: di…

Tử vi

Vận trình người tuổi Tý trong tuần đầu tháng giêng năm Canh Tý vì gặp tháng xấu nên kém ổn định về tài chính, sự…

Tử vi

Người tuổi Tý trong tuần cuối tháng 12 âm lịch năm Kỷ Hợi có chuyển biến bình thường về sự nghiệp, và hy vọng có…

Tử vi

Trong tuần thứ ba tháng 12 âm lịch năm Kỷ Hợi người tuổi Tý có những ngày tương đối hanh thông về việc làm và tiền…

Tử vi

Trong tuần thứ hai tháng 12 năm Kỷ Hợi người tuổi Tý về tài chính đã giảm mức chi và sự nghiệp đã bớt áp lực nhưng…

Tử vi

Người tuổi Tý trong tuần đầu tháng 12 âm lịch năm Kỷ Hợi có áp lực vì chi tiêu nhưng hy vọng một nguồn tiền tài trợ…

Tử vi

Trong tuần chuyển tiếp từ tháng 11 sang tháng 12 âm lịch năm Kỷ Hợi người tuổi Tý hy vọng giảm hao tài và sự nghiệp…

Tử vi

Tuần thứ tư tháng 11 âm lịch năm Kỷ Hợi vận trình người tuổi Tý tạo phấn khởi hơn vì công việc suôn sẻ dù chưa có…

Tử vi

Tuần thứ ba tháng 11 âm lịch năm Kỷ Hợi vận trình người tuổi Tý về tài chính còn ở trong tình trạng “giật gấu vá…

Tử vi

Người tuổi Tý trong tuần thứ hai tháng 11 năm Kỷ Hợi, gặp tháng xấu vận trình diễn ra kém xuôi về sự nghiệp nhưng…

Tử vi

Trong tuần chuyển tiếp từ tháng 10 sang tháng 11 âm lịch năm Kỷ Hợi, vận trình của người tuổi Tý về sự nghiệp giảm…

Tử vi

Vận trình của người tuổi Tý trong tuần cuối tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi diễn tiến như sau: sự nghiệp có hướng mới,…