Muốn cho thuê nhà ở Calgary trên Airbnb phải có giấy phép

Hội đồng Thành phố Calgary (Calgary City Council – CCC) hôm thứ Hai 30-9 đã biểu quyết yêu cầu tất cả các cư dân Calgary nào muốn cho thuê nhà của mình qua Airbnb, hoặc những dịch vụ cho thuê nhà ngắn ngày khác, đều phải xin một giấy phép kinh doanh.

Những giấy phép mới nhiều cấp độ này (new tiered licenses) – kết quả của sự sửa đổi luật địa phương về giấy phép kinh doanh, là để giúp quy định ngành dịch vụ đang phát triển khá nhanh này.

Luật địa phương mới nói trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-2-2020. Lệ phí hằng năm áp dụng sẽ được căn cứ trên số lượng phòng ngủ trong căn cho thuê. Theo đó, những căn nào có 1-4 phòng ngủ sẽ đóng một lệ phí là $100. Những căn lớn hơn sẽ đóng $295 trong đó đã có tính luôn chi phí thanh tra các biện pháp phòng chống hỏa hoạn. Luật địa phương mới cũng sẽ bao gồm các quy định như: không được cho hơn 2 khách ở chung một phòng, mọi phòng ngủ đều phải có ít nhất 1 cửa sổ, chủ nhà phải đăng các thông tin liên lạc khẩn cấp và không thể cho nhiều người đặt phòng cùng một lúc. Chủ nhà vi phạm những quy định này có thể sẽ bị phạt tới $1,000, hoặc sẽ bị thành phố Calgary hủy bỏ giấy phép cho thuê nhà.

Theo ước tính của thành phố Calgary, có thể có tới 6,000 căn trong thành phố này hiện có sẵn để cho người ta thuê ngắn ngày.

Cần biết, những chủ có nhà cho thuê trên dịch vụ Airbnb ở Calgary đã kiếm được $18 triệu qua hơn 137,000 khách đến trong khoảng thời gian từ 24 tháng 5 đến 2 tháng 9 – tăng 35% kể từ mùa hè năm 2018, theo nguồn tin của Airbnb.

Tin tức khác...