Tìm nhóm/thể loại

Tạp Ghi

Bông Bí

Ừ thì nhắc lại tiện thể về cây đèn dầu (mỡ) cá linh. Mùa cá linh xưa nhiều vô kể, ai khéo tay thì mua lại của chòm…

Văn hóa…phong bì!

Theo Bách khoa toàn thư (Wikipedia) Văn hóa là khái niệm bao hàm với rất nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến…

Màu cờ sắc áo…

Lịch sử nhân loại đã từng diễn ra bao nhiêu trận chiến kinh hoàng, xương chất thành núi máu chảy thành sông vì…

THÔNG ĐIỆP GIÁNG SINH

Năm nay Canada bước vào mùa đông rất sớm. Ngay giữa tháng 11, trời đã đổ tuyết, tuy những làn tuyết còn mong manh…

Cuối mùa nước nổi…

Mấy tháng nay rỗi việc vì ảnh hưởng đại dịch cúm tàu nên hãng tôi cũng chỉ cầm cự lay lất, công nhân lèo tèo cho…

“First Lady Debate”

Trong lịch sử Trung Hoa ít nhất có đến 10 vị hoàng hậu tham gia việc triều chính, ảnh hưởng rất nhiều đến việc cầm…

Kèo nèo

Tôi ngồi bàn bên đây với người bạn, sau lưng bàn chúng tôi, chỉ cao hơn đầu người ngồi và bên trên có trang trí vài…

Cá lóc nướng trui

Nói về phong thổ và ẩm thực ở miền Tây thì bát ngát như sông Tiền, sông Hậu; một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi…

Một, hai, ba, bốn…

Ðã có đôi lần tôi tự nhủ, không tự nhủ rằng cho tôi chết giữa thâm u như nhà thơ dại. Ðã chết thì chắc chắn là thâm…