Browsing Category

Tạp Ghi

Người và Sếu

Phong sương mấy độ qua đường phố Hạt bụi nghiêng mình nhớ cố hương Sơn Nam Chú Horwitz à, có khi nào chú đi…

Tết Ta, Tết Tây

Năm nào cứ vào cuối tháng 12, Việt Nam lại rộ lên tin tức bàn cãi có nên dẹp bỏ Tết Ta và chỉ dành lại Tết Tây…

Tha…

L úc còn làm báo toàn thời gian, tôi rất thích đọc những chuyện cười do độc giả gởi về toà soạn để góp vui cho…

Hoa hậu về làng

N gày xưa người có học đỗ đạt trạng nguyên, bảng nhãn, vinh quy bái tổ, áo gấm về làng. “Vinh quy bái tổ” là một…

Bông Bí

Ừ thì nhắc lại tiện thể về cây đèn dầu (mỡ) cá linh. Mùa cá linh xưa nhiều vô kể, ai khéo tay thì mua lại của chòm…

Văn hóa…phong bì!

Theo Bách khoa toàn thư (Wikipedia) Văn hóa là khái niệm bao hàm với rất nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More