Một phụ nữ B.C. được trao quyền tự gọi mình là “death midwife’

Một phụ nữ gốc Victoria, B.C., người tự mô tả mình là một “death midwife’ (tam dịch là “người chăm sóc cho người chết”), mới đây đã thắng kiện trước cơ quan quy định và cấp chứng chỉ hành nghề cho các bà mụ/bà đỡ đẻ ở B.C. (College of Midwives of B.C.- CMBC) khi được trao quyền hiến định (constitutional right) được dùng cụm từ nói trên trong công việc của mình.

Người phụ nữ này là Pashta MaryMoon, 67 tuổi. Trước đó bà ta bị CMBC kiện ra tòa vì bị cáo buộc là đã vi phạm Đạo Luật Quy định các Ngành Nghề Chuyên môn Y tế (Health Professions Act – HPA) khi sử dụng cụm từ “midwife” một cách bừa bãi. Tuy nhiên, bà MaryMoon này luận rằng bà đã cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho người chết, thực ra là các dịch vụ được bà thực hiện “trước, trong và sau khi một người đã chết” (before, during and after death) suốt hơn 40 năm rồi, và công việc của bà không liên quan gì đến chuyện “đỡ đẻ” cả. Vì lý do này, việc ngăn cản bà sử dụng cụm từ “death midwife’ là sẽ vi phạm các quyền công dân của bà đã được hiến pháp quy định.

Cần biết, thẩm phán tòa án tối cao B.C. Neena Sharma mặc dù đồng ý với CMBC rằng dùng cụm từ “death midwife” quả thật là bà MaryMoon đã vi phạm đạo luật HPA, nhưng cũng đồng ý với bà MaryMoon rằng ra lệnh cho bà phải ngừng sử dụng nó đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của bà ta. Cuối cùng vị thẩm phán này đã bác bỏ yêu cầu của CMBC đòi tòa án phải ra lệnh bắt buộc MaryMoon phải ngừng dùng cụm từ đó. Thẩm phán Sharma còn phán quyết rằng điều khoản ấy trong HPA đã vi phạm quyền tự do ngôn luận cho nên sẽ không còn giá trị nữa.

Tin tức khác...