Tỉnh trưởng Hidalgo: Harris County ở mức độ rủi ro cao hạng nhì

Sự kiện một số trường hợp những người mới được xác nhận là nhiễm dịch bệnh Covid19 trong vùng Houston trong những ngày vừa qua đã khiến cho bà Tỉnh trưởng Hidalgo đặt tỉnh hạt Harris vào ở mức độ rủi ro hạng nhì trong số 4 thứ hạng rủi ro về y tế công cộng.
Theo đó, rất thấp và ít rủi ro nhất là mức thứ 4 có mầu xanh, có nghĩa là cư dân có thể sinh hoạt bình thường. Kế đến là mức thứ 3 mầu vàng, có nghĩa là cư dân đi ra ngoài đường nên cẩn thận. Mức thứ 2 mầu cam có nghĩa là mọi người nên giới hạn những tiếp xúc bên ngoài để giảm bớt nguy cơ. Mức thứ nhất mầu đỏ được xem là có nhiều rủi ro nhất, mọi người nên ở trong nhà, và nếu có đi ra ngoài hoặc làm việc thì nên rất cẩn thận và áp dụng những biện pháp chặt chẽ để bảo vệ an toàn về sức khoẻ.
Hiện nay Harris County đang được xếp hạng ở mức thứ hai, và nếu chiều hướng này tiếp tục, kèm theo việc gia tăng số người bị lây nhiễm và phải điều trị ở bệnh viện, Ty Y Tế địa phương có thể đưa ra lời khuyến cáo trở lại là cư dân hãy nên ở trong nhà và chỉ ra đường cho những nhu cầu cấp thiết như đi chợ mua thực phẩm và thuốc men.
Kể từ sau dịp lễ Memorial Day vào cuối tháng 5, số người bị lây nhiễm Covid19 đã gia tăng đều đặn mỗi ngày, và số những người nhiễm bệnh nặng đến phải nhập viện điều trị cũng đã lên mức cao nhất vào tuần trước. Tuy nhiên, bà Hidalgo cũng như Thị trưởng Turner của Houston cũng bó tay và không thể ban hành lệnh buộc cư dân phải ở trong nhà vì nó không thể vượt qua sắc lệnh của Thống đốc Gregg Abbott đã quyết định cho mở lại các hoạt động kinh doanh một cách quá sớm và quá rộng rãi.
Bác sĩ Umair Shah, trưởng ty y tế địa phương, nói rằng việc đeo mặt nạ khi đi ra ngoài đường vẫn là điều tốt nên tiếp tục duy trì khi phát biểu: “Chúng ta có thể mệt mỏi vì con siêu vi khuẩn, nhưng nó vẫn còn chưa mệt mỏi để tấn công chúng ta.”

Tin tức khác...