Thống đốc kéo dài việc đóng cửa trường học, nhưng sửa soạn mở lại một số dịch vụ kinh tế

Thống đốc Greg Abbott

Trong một cố gắng muốn khởi động lại nền kinh tế đang bị đình trệ, Thống đốc Greg Abbott vào thứ Sáu tuần qua đã loan báo việc sửa soạn mở lại một số các dịch vụ thương mại dù rằng con số các người bị nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong tiểu bang vẫn tiếp tục gia tăng.
Ông Abbott nói rằng bắt đầu vào cuối tuần sau, một số các cửa hàng bán lẻ có thể mở lại một cách giới hạn để cho khách hàng lái xe ngang lấy hàng, và các bác sĩ trong những ngành khác không cấp thiết cũng có thể hoạt động trở lại. Các công viên cũng được cho phép mở lại nhưng vẫn có giới hạn mọi người nên giữ khoảng cách 2 thước với những người xung quanh.
Tuy nhiên, các trường học sẽ tiếp tục bị đóng lại cho đến hết khoá học năm nay. Các trường học công lập vẫn tiếp tục các chương trình giảng dạy qua mạng trực tuyến để có thể tiếp tục nhận được ngân khoản tài trợ của chính quyền tiểu bang. Quyết định này đã được đại đa số các viên chức quản trị Học Khu và các đại diện nghiệp đoàn giáo chức ca ngợi vì họ cho rằng việc mở cửa lại các trường học vào lúc này là điều rất khó thực hiện.
Trên một vấn đề quan trọng khác, ông Abbott cũng không nêu lên những chi tiết cụ thể về việc gia tăng mức độ xét nghiệm cho cư dân để biết có bị lây nhiễm Covid-19 hay không, mà chỉ nói một cách đơn giản rằng mức độ này sẽ gia tăng. Nhiều vụ dân cử đã kêu gọi chính quyền tiểu bang cần phải đẩy mạnh tiến độ cho xét nghiệm này, vì Texas nằm trong số những tiểu bang có tỉ lệ cư dân được xét nghiệm Covid-19 thấp nhất trên toàn quốc. 

Tin tức khác...