Quỹ Houston trợ giúp tiền thuê nhà phân phát hết 15 triệu chỉ trong vòng 90 phút

Trong Đạo luật CARES mà chính quyền liên bang đã ban hành hồi tháng 3 với kinh phí lên hơn 2,000 tỷ Mỹ-kim để trợ giúp cho các cư dân và doanh nghiệp do hậu quả cơn đại dịch Covid-19, có một ngân khoản cỡ 380 tỷ Mỹ-kim để gửi thẳng đến các chính quyền tiểu bang và địa phương, hoặc trợ giúp cho các nhà thương, các phi trường, các cơ quan vận chuyển công cộng và nhiều dự án tái thiết và bình định khác đang lâm vào cảnh thiếu hụt.
Riêng thành phố Houston nhận được ngân khoản 404 triệu Mỹ-kim, và chính quyền địa phương đã trích ra một ngân khoản 15 triệu Mỹ-kim để giúp đỡ một số những cư dân lâm vào cảnh thiếu tiền nhà. Chương trình này gồm 2 phần: đầu tiên là yêu cầu các chủ nhà phải nộp đơn kèm theo một số điều kiện và giấy tờ chứng minh, sau đó đến phiên các người thuê nhà nộp đơn. Sau khi cứu xét, những người đủ tiêu chuẩn sẽ được cấp phát một khoản tiền để giúp trả tiền nhà còn thiếu cho hai tháng 4 và 5.
Tuy nhiên số người nộp đơn vào mạng xin trợ cấp lên quá cao khiến cho trang mạng có lúc bị kẹt cứng, không hoạt động được. Và chỉ trong vòng 90 phút sau khi website của chương trình được mở ra cho cư dân thuê nhà chính thức nộp đơn, nó đã bị đóng lại với lý do là đã phân phát hết sạch tiền.
Tổng cộng có khoảng hơn 17,000 lá đơn đã được nộp và Sở Gia Cư của Houston đã kiểm tra được khoảng hơn 11,800 cư dân có đủ tiêu chuẩn để được hưởng trợ cấp và chính quyền cho biết chương trình này đã trợ giúp được hơn 6,800 gia đình trả được tiền thuê nhà cho hai tháng vừa qua. Thị trưởng Sylvester Turner nói rằng ông biết trước là chương trình trợ giúp với ngân khoản 15 triệu này không đủ để đáp ứng với nhu cầu cần trợ giúp của cư dân trước cơn đại dịch Covid-19, có thể lên đến cả mấy trăm triệu Mỹ-kim. 

Tin tức khác...