Nhiều quán rượu bị đóng cửa vì không tuân thủ lệnh giữ khoảng cách tiếp xúc

Uỷ hội Quản trị Bia Rượu Texas (TABC), cơ quan chính quyền tiểu bang, đã vừa quyết định đóng cửa 12 quán rượu tại Texas qua việc treo bằng hành nghề của các chủ tiệm này trong vòng 30 ngày sau khi một chiến dịch kiểm tra bởi các nhân viên chìm đã phát giác chuyện vi phạm luật tại các nơi này.
Trong nỗ lực ngăn chặn phống chống dịch bệnh Covid19, chính quyền đã yêu cầu các quán bia rượu chỉ được thu nhận khách hàng đến mức tối đa là 50% sức chứa cho phép, và phải tuân thủ theo nhiều quy định chặt chẽ khác như giữ khoảng cách 2 thước giữa những nhóm khách hàng.
Nhưng các nhân viên kiểm tra của TABC đã phát giác 12 quán rượu, trong đó có hai cửa tiệm trong vùng Houston là Handlebar Houston và BARge25 tại Seabrook, đã không tuân thủ theo những quy định hoạt động một cách an toàn này. Theo lời của ông Bentley Nettles là giám đốc điều hành của TABC, chính quyền đã đưa ra lời cảnh cáo là sẽ không bỏ qua cho những vụ vi phạm luật, và do đó chủ nhân các hàng quán rượu này phải trả giá cho hành động của họ.
Chủ nhân quán rượu BARge 25 nói rằng cửa tiệm của họ vẫn mở cửa và đang kháng cáo chống lại quyết định kỷ luật của TABC. Tuy nhiên, quán rượu này cũng chỉ mở cửa với nhà bếp dọn các thức ăn nhưng không thể phục vụ bia rượu trong thời gian này. Cơ quan TABC nói rằng họ vẫn theo rõi chặt chẽ các sinh hoạt tại nhà hàng và quán rượu để có thể tức tốc ra lệnh treo bằng bán bia rượu cho những cửa tiệm nào vi phạm luật, lần đầu là phạt 30 ngày, và những lần vi phạm kế tiếp có thể bị treo bằng đến 60 ngày.

Tin tức khác...