Hệ thống Pappas đóng cửa luôn 5 nhà hàng trong thành phố Houston

Một trong những hệ thống nhà hàng nổi tiếng và đặt trụ sở tại Houston là Pappas đã vừa loan báo quyết định đóng cửa vĩnh viễn 5 nhà hàng trong thành phố Houston sau khi những hệ quả của cơn đại dịch coronavirus tiếp tục đè nặng xuống kỹ nghệ nhà hàng tại địa phương. Đây là hệ thống có nhiều nhà hàng được ưa chuộng trong thành phố, ngoài những nhà hàng mang tên nguyên thuỷ là Pappas, còn có những cửa tiệm khác như Pappasito’s và Pappas Bros. Steakhouse.
Đó là những nhà hàng Yia Yia Mary’s Mediterranean Kitchen (4747 San Felipe), Pappas Seafood House (11301 I-45 North @ Aldine Bender), Pappas Shrimp Shack (6945 I-45 @ Woodridge), Pappadeaux Seafood Kitchen (2410 Richmond @ Kirby), và Little Pappas Seafood House (3001 S. Shepherd @ West Alabama).
Thông cáo của Pappas cho biết là họ vẫn còn hơn 80 nhà hàng khác vẫn tiếp tục hoạt động hoặc đã mở cửa trở lại. Ba nhà hàng trong khu trung tâm thành phố cũng sẽ được mở cửa lại gần đây là Pappas Bros. Steakhouse trên đường McKinney, Pappasito’s trong Khách sạn Hilton Americas, và Pappadeaux ở Avenida Houston.

Tin tức khác...