Cho phép bán nhà ở tạm của FEMA

Theo yêu cầu của tiểu bang Texas, một số nạn nhân của cơn bão Harvey hiện đang sống tại các nhà ở tạm (THU) của FEMA do Tổng cục Địa chính Texas quản lý sẽ có cơ hội được mua chính căn nhà đang ở tạm của mình.
Để đủ tiêu chuẩn mua một THU, bao gồm nhà ở xây mới và xe kéo lưu động, họ phải không có giải pháp nhà ở lâu dài và chỉ có thể mua chính THU nơi mà họ hiện đang cư trú.
Người ghi tên mua nhà phải tuân thủ các điều kiện của giấy phép mà họ đã ký khi mới chuyển vào sống tại THU, và phải đồng ý mua bảo hiểm cho căn nhà đó, bao gồm bảo hiểm nguy cơ và bảo hiểm lũ lụt.
Người mua phải chấp nhận mọi chi phí cần thiết để đảm bảo THU tuân thủ các bộ quy định và pháp lệnh tại địa phương.
Nếu một người muốn mua nhà đã nhận được tiền hỗ trợ sửa chữa hoặc thay thế đồ đạc từ FEMA, họ có thể sử dụng số tiền này để mua THU.
Sau khi mua xong, người mua và các thành viên trong gia đình của họ sẽ không còn đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ nhà ở của FEMA nữa.
Giá bán của mỗi căn nhà sẽ được dựa trên một công thức xét đến loại căn, số phòng ngủ và số tháng mà người mua đã sống ở căn nhà đó. Những người không đủ khả năng trả giá bán có thể khiếu nại mức giá đó, nhưng THU sẽ không được bán với giá thấp hơn 25% giá trị thị trường hợp lý được điều chỉnh của căn nhà đó.
Để biết thêm chi tiết có thể gọi số 855-336-2003 hoặc fax tới số 512-490-1248.

Tin tức khác...