Tìm nhóm/thể loại

Chuyên Mục

Chuyện con vi khuẩn

Mùa xuân năm ngoái, khi trận đại dịch bắt đầu tràn tới khu vực Bắc Mỹ, người ta chứng kiến cảnh những con sói đi…