Nhận lãnh $406,000 để hướng dẫn cách ghi danh bảo hiểm y tế năm 2020

Một tổ chức bất-vụ-lợi tại Houston có tên là Change Happens đã vừa nhận được ngân quỹ $406,000 từ chính quyền liên bang để yểm trợ cho chiến dịch ghi danh mua bảo hiểm y tế với giá vừa phải (ACA), thường quen gọi là Obamacare, cho năm 2020. Số tiền này được dùng vào các chương trình quảng bá về quyền lợi mua bảo hiểm y tế ACA, đồng thời cũng giúp cho nhiều người dân biết cách lựa chọn giao kèo bảo hiểm y tế thích hợp cho mình, một thủ tục thường mất nhiều thời gian và cũng rắc rối khiến nhiều người dễ bối rối.
Số tiền trợ cấp này không thay đổi so với năm ngoái, nhưng nhiều chuyên gia cho biết là nó chỉ bằng 1/3 số tiền khoảng 1.3 triệu Mỹ-kim được cấp phát vào năm 2016. Hơn thế nữa, Change Happens giờ đây chỉ là một trong hai tổ chức thiện nguyện trên toàn tiểu bang Texas nhận được ngân khoản yểm trợ này. Vào năm 2016, có tổng cộng 10 tổ chức được cấp phát ngân khoản để thực hiện các chương trình giúp đỡ công chúng này.
Tổ chức thứ nhì nhận được sự trợ giúp tài chính có tên là MHP Salud, nhưng phải thực hiện một vùng đất rộng lớn của Rio Grande Valley. Tổ chức này nhận được ngân khoản 1.2 triệu Mỹ-kim cho năm nay, tức là có gia tăng hơn $700,000 so với năm 2016. Tuy nhiên, tổ chức này phải phục vụ cho con số tỉnh hạt cao hơn gấp 4 lần như trước đây.
Texas là tiểu bang đứng đầu trên toàn quốc về những con số không tốt đẹp đối với chuyện bảo hiểm y tế với khoảng 19% người dân dưới 65 tuổi không có bảo hiểm sức khoẻ. Riêng tại Harris County, tỉ lệ này còn tệ hơn vì lên đến mức 22%. Có nhiều tỉnh hạt có tỉ lệ khoảng 10% nhưng cũng có những tỉnh hạt có số người không có bảo hiểm y tế lên đến 30%.
Chiến dịch ghi danh mua bảo hiểm y tế được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 cho đến ngày 15 tháng Chạp. Tại vùng Houston, có tổng cộng 5 hãng bảo hiểm đồng ý bán các loại bảo hiểm cho cá nhân cũng như gia đình. Các viên chức chính quyền biện hộ cho việc cắt bớt ngân quỹ trợ cấp cho chương trình quảng bá về Obamacare là một hành động cẩn trọng về thuế khoá, và cho rằng Obamacare là một đạo luật đã được áp dụng từ nhiều năm qua nên nhiều người cũng đã biết đến. Nhưng nhiều chuyên gia khác lại than phiền rằng đó là một chính sách mà Toà Bạch Ốc đang thực hiện trong ý đồ muốn dẹp bỏ đạo luật này.
Tuy vậy, đạo luật bảo hiểm y tế Obamacare vẫn tiếp tục đứng vững. Tuy tỉ lệ người dân không có bảo hiểm đã gia tăng trở lại tại Texas cũng như trên toàn quốc, nhưng tỉ lệ ghi danh mua bảo hiểm Obamacare vẫn gần như đều đặn trong suốt thời gian qua.

Tin tức khác...