Fort Bend County mở rộng việc xét nghiệm Covid-19 cho toàn cư dân trong tỉnh hạt

Chính quyền của Fort Bend County đã quyết định mở rộng việc xét nghiệm dịch bệnh Covid-19 cho toàn thể cư dân sinh sống trong tỉnh hạt, hoàn toàn miễn phí, theo như loan báo của ông KP George, tỉnh trưởng Fort Bend County vào tuần qua.
Ông George đã loan báo tin này ngay giữa phiên họp khoáng đại của Hội đồng Tỉnh hạt vào tuần qua, và lên tiếng bầy tỏ sự cám ơn với tất cả các nhân viên của tỉnh hạt cũng như của cơ quan Access Health đã nỗ lực không ngừng để giúp đem lại an toàn về y tế cho mọi cư dân trong vùng.
Với quyết định mới này, mọi cư dân muốn được xét nghiệm có thể gọi số điện thoại 281-238-2363 để được nhận số báo danh và sau đó lấy ngày giờ hẹn. Tuy tất cả các cuộc xét nghiệm này hoàn toàn miễn phí, nhưng số lượng các vụ xét nghiệm cũng bị giới hạn với mức tối đa mỗi ngày chỉ có 200 vụ.
Địa điểm xét nghiệm này đã được mở ra từ ngày 30/3 vừa qua với sự hợp tác của hai tổ chức là AccessHealth và Luminaire, thoạt đầu chỉ giành ưu tiên để xét nghiệm cho những người có các triệu chứng nhiễm bệnh hoặc những nhân viên cứu cấp ở tuyến đầu. Nhưng giờ đây, mọi cư dân đều có thể lấy hẹn để xin được xét nghiệm. Cho đến nay đã có trên 627 người bị lây nhiễm và 15 người tử vong vì Covid-19 tại Ford Bend County, với con số cao nhất tại Missouri City là 114 vụ.
Muốn biết thêm chi tiết về cơ quan AccessHealth, có thể gọi điện thoại cho Lacie Sumpter (281-633-3157) hoặc gửi điện thư lsumpter@myaccesshealth.org. Muốn biết thêm về Luminare, có thể vào trang mạng www.Luminaremed.com hoặc gửi điện thư về info@luminaremed.com hoặc covid19@luminaremed.com. 
Tin tức khác...