Đại học Rice xin lỗi về sơ sót trong biện pháp kỷ luật đối với sinh viên tấn công tính dục

Một bài xã luận đăng trên tạp chí nội bộ sinh viên tại Đại học Rice về một vụ tấn công tình dục đã dấy lên làn sóng tranh cãi và khiến cho ban giám đốc trường đại học phải công khai lên tiếng nhận lỗi về sự sơ xuất của mình trong cách thức áp dụng biện pháp kỷ luật.
Một nữ sinh viên tốt nghiệp tại Rice đã viết một bài tường thuật đăng trên tờ Rice Thresher để thuật lại chuyện cô đã bị một nam sinh viên tấn công tính dục, nhưng ban giám đốc đã sơ sót không xử phạt người này và đã để cho anh ta được dự lễ tốt nghiệp.
Sự việc xảy ra vào khoá Mùa Thu 2018, và người phạm tội đáng lý ra phải bị xử phạt không được cho tốt nghiệp hoặc bị đuổi khỏi trường, nhưng cuối cùng anh ta vẫn được dự lễ mãn khoá tốt nghiệp. Vì thế nên nạn nhân đã quyết định kể chuyện này cho mọi người cùng biết về tội trạng của anh ta.
Viện trưởng David Leebron và Khoa Trưởng cấp Cử nhân là Bridget Gorman đã chính thức lên tiếng xin lỗi về sự sơ xuất này, và nói rằng những biện pháp nghiêm trị đã được áp dụng nhưng trong trường hợp này người nam sinh viên đó đã thi xong tất cả các môn học cần thiết vào cuối khoá nên đã qua trót lọt thủ tục tốt nghiệp trước khi biện pháp kỷ luật được thi hành. Cả hai vị này nói thêm rằng nam sinh viên đó vẫn sẽ phải mang thành tích phạm tội của mình vĩnh viễn trong hồ sơ học bạ, cũng như bị ngăn cấm không cho trở lại nhà trường, và Đại học Rice sẽ có chính sách mới để ngăn ngừa tình trạng này không thể tái diễn trong tương lai.

Tin tức khác...