Đại học Rice sẽ cấp học bổng miễn phí cho sinh viên gia đình có lợi tức trung bình

Trường Đại học Rice

Trường Đại học Rice, trường đại học tư tại Houston nằm trong số những trường đại học nổi tiếng nhất trên toàn quốc, đã vừa loan báo quyết định sẽ cấp phát các học bổng toàn phần cho các sinh viên bậc cử nhân cho những em thuộc các gia đình có lợi tức thấp hoặc trung bình.
Chương trình này, mang tên The Rice Investment, sẽ cấp học bổng toàn phần và những khoản trợ cấp cho các sinh viên thuộc các gia đình có lợi tức hàng năm từ $65,000 đến $130,000 nếu như đủ điều kiện nộp đơn xin trợ cấp. Những sinh viên thuộc gia đình có lợi tức hàng năm từ $130,000 đến $200,000 cũng được cứu xét để có thể được hưởng học bổng trả phân nửa học phí. Những sinh viên thuộc các gia đình nghèo với lợi tức dưới $65,000 có thể được hưởng học bổng toàn phần, cùng với toàn bộ chi phí ăn ở.
Với học phí hiện nay vào khoảng $46,600 mỗi năm, Đại học Rice cũng như hầu hết các trường đại học công cũng như tư tại Hoa Kỳ đều tạo cho các học sinh, sinh viên muốn tiếp tục học lên cấp bậc cao hơn một mối lo và khó khăn lớn cần phải khắc phục. Rất nhiều sinh viên đã phải vay nợ để có đủ tiền trang trải trong 4 năm đại học hay nhiều hơn, để rồi khi ra trường đã phải lo trả nợ cả trăm ngàn Mỹ-kim cho dù chưa tìm được việc làm. Đây là một vấn nạn to lớn cho cả nước Mỹ trong dài hạn, khiến cho nhiều giới chức đã phải quan tâm đến và bắt đầu tìm những phương cách để đối phó.
Viện trưởng Đại học Rice là ông David Leebron nói rằng các giới chức nhà trường rất quan tâm đến đề tài này và cho rằng bất cứ gia đình nào có con em đủ tiêu chuẩn được nhận vào trường đại học này đều cố gắng làm đủ mọi cách để giúp con em đạt được, và do đó nhà trường cũng sẽ cố gắng phần mình để giúp các gia đình và con em của họ thực hiện được ước mơ tốt đẹp này.
Số tiền được dùng để cấp phát học bổng sẽ được trích từ một ngân quỹ đặc biệt của nhà trường do sự đóng góp của rất nhiều những nhà hảo tâm từ trước tới nay. Ngoài ra, một chương trình gây quỹ 150 triệu Mỹ-kim cũng được phát động để phụ giúp vào chi phí cho chương trình cấp phát học bổng này.
Vào năm ngoái, trường Đại học Michigan cũng đã phát động một chương trình tương tự để cấp phát học bổng cho những sinh viên cư ngụ trong tiểu bang thuộc các gia đình có lợi tức hàng năm dưới $65,000. Một chuyên gia nghiên cứu về các trợ cấp cho sinh viên là ông Mark Kantrowitz nói rằng những sáng kiến tốt đẹp như trên của các trường đại học như Rice hoặc Michigan sẽ giúp cho các sinh viên không còn lo sợ khi nghĩ đến việc nộp đơn để xin được nhận vào các trường đại học.

Tin tức khác...