Cư dân Houston sẽ phải đóng thêm lệ phí $1.14 mỗi tháng cho dịch vụ đổ rác

Bắt đầu vào tháng 7 sắp tới, mọi tư gia tại Houston sẽ thấy trên hoá đơn tiền nước hàng tháng sẽ có thêm số tiền $1.14 là lệ phí thuê mướn các thùng đựng rác thường và thùng rác tái chế. Sau nhiều lần tranh cãi, hội đồng thị chính đã vừa biểu quyết chấp thuận đề nghị đóng lệ phí mới với tỉ số 8 thuận / 6 chống, và 3 nghị viên khác vắng mặt. Lệ phí này sẽ được áp dụng trong 4 năm sắp tới, và sẽ được đưa ra biểu quyết sau đó cho việc bàn cãi và biểu quyết mới.
Biện minh cho quyết định này, Thị trưởng Sylvester Turner nói rằng lệ phí này sẽ giúp cho ngân sách thành phố thu về mỗi năm thêm số tiền khoảng 5 triệu Mỹ-kim và sẽ được dùng vào ngân sách bảo trì và thay thế các thùng đựng rác. Từ trước tới nay, mọi tư gia đều được cung cấp các thùng đựng rác hoàn toàn miễn phí, và thành phố không thể nào tiếp tục như vậy mãi được.
Từ trước tới nay, đa số các nghị viên cũng như thị trưởng tại Houston, kể cả ông Turner, đều không ủng hộ kế hoạch tính tiền đổ rác mỗi tháng lên các tư gia như đa số các thành phố lớn tại Texas đều áp dụng. Mỗi tháng, tại Austin, mỗi nhà phải đóng tiền đổ rác từ $25 đến $50, tại San Antonio khoảng $20, tại Dallas là $27 và tại Fort Worth là từ $12.50 đến $23. Ông Turner nói rằng ông không đồng ý việc áp đặt tiền thu rác vì đa số dân chúng sẽ không chấp nhận; do đó ông chỉ đề nghị một biện pháp tối thiểu là chỉ yêu cầu người dân trả tiền thuê bao các thùng chứa rác để giúp cho ngân sách của thành phố bớt bị thâm thủng.
Sở Rác của thành phố Houston hiện phục vụ cho khoảng 390,000 tư gia với tổng cộng 780,000 thùng rác, và từ năm 2006 đến nay, chỉ nội việc thay thế các thùng rác bị hư hoặc mất mát mỗi năm cũng đã lên đến khoảng 1 triệu Mỹ-kim.  

Tin tức khác...