Có thêm nhiều nhân viên hai Sở Cảnh Sát và Sở Cứu Hoả Houston bị nhiễm dịch bệnh

Theo lời của ông Art Acevedo là Cảnh Sát Trưởng Houston, hiện nay có 11 cảnh sát viên được xác nhận là bị nhiễm dịch bệnh Covid-19, trong đó có một người phải được đưa vào bệnh viện điều trị bằng máy trợ thở, còn những người khác tương đối nhẹ hơn và chỉ tự chăm sóc tại nhà.
Hiện nay còn có thêm 40 cảnh sát viên khác cũng đang chờ kết quả xét nghiệm sau khi họ đã có những triệu chứng ho và nóng sốt như cúm và vì thế nên đã phải tự cách ly ở nhà. Nếu như kết quả cho thấy họ không có bị dương tính, các cảnh sát viên này sau đó mới được trở lại với công vụ.
Ông Acevedo cho biết có 3 cảnh sát viên đã bị lây nhiễm sau khi họ chặn bắt một nghi can có những triệu chứng như bị cúm. Một số những cảnh sát viên khác phải chờ hơn 24 giờ đồng hồ sau đó mới biết kết quả mình đã bị lây nhiễm. Hiện nay, có khoảng 200 cảnh sát viên trong tổng số gần 5,400 người của Sở Cảnh Sát đang phải cách ly tại nhà trong lúc chờ kết quả xét nghiệm. Phần lớn họ là những người vừa mới đi xa trở về.
Tuy có bị hơi thiếu thốn số nhân viên, nhưng cũng may là con số các cú điện thoại nhờ cảnh sát đến can thiệp trong những ngày qua có giảm xuống, tuy rằng những vụ bạo hành trong gia đình và các vụ tấn công có gia tăng.
Với Sở Cứu Hoả, ông giám đốc là Sam Pena cho biết là có thêm một người thứ năm bị lây nhiễm, và tổng cộng có 91 nhân viên phải tự cách ly ở nhà. Cho đến nay, có khoảng 620 nhân viên cứu hoả được xem như là đã có tiếp xúc cận kề với những người bị lây nhiễm, và do đó cần phải tự cách ly, hoặc theo rõi kỹ lưỡng các triệu chứng trong người trong 2 tuần lễ. 

Tin tức khác...