Tìm nhóm/thể loại

Trò Chuyện với @

Chớ Có Dại!

“Tôi bị tố xâm phạm tiết hạnh cậu ạ!” Ông già nói bằng tiếng Việt. Giọng nói ông chìm lỉm giữa những tiếng lanh…