Các binh sĩ tăng cường ở tuyến đầu chống Covid-19 được thưởng $78/ngày

Chính phủ liên bang sẽ trả một khoản tiền thưởng cho các thành viên Quân lực Canada có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 vì nhiệm vụ của họ.

Bộ Quốc phòng cho biết các binh sĩ được điều động đến các cơ sở chăm sóc dài hạn ở Ontario và Québec và những người khác sẽ được trả thêm 78 đô-la mỗi ngày.

Bộ Quốc phòng cho biết Trợ cấp Nguy hiểm Đặc biệt có hiệu lực hồi tố khi họ bắt đầu nhiệm vụ và cho đến ngày 30 tháng 9.

Bộ Quốc phòng nói rằng các thành viên này của Quân lực Canada phải đối mặt với khó khăn về thể chất khi suốt các ca làm việc họ đều phải mặc đầy đủ thiết bị bảo vệ cá nhân lâu đến 12 giờ mỗi ngày.
Nhiều người đã phục vụ trong các cơ sở này trong nhiều tháng liền, xa cách gia đình của họ trong một thời gian thách thức cao độ.

Quân đội ước tính rằng khoảng 4.500 binh sĩ sẽ đủ điều kiện để nhận thêm khoản tiền thưởng này.
Tổng trưởng Quốc phòng Harjit Sajjan cho biết: “Từ những ngày đầu tiên của đại dịch, quân đội đã đứng lên tăng cường, như họ vẫn luôn làm, bất chấp nguy cơ đối với sức khỏe và sự an toàn của chính họ”.

“Khoản Trợ cấp Nguy hiểm Đặc biệt này là một cách chúng tôi có thể công nhận những nỗ lực và rủi ro đáng kể mà các thành viên Quân lực Canada phải đối mặt, những người đã làm việc chăm chỉ để giữ an toàn cho các thành viên gia đình và người thân trong thời gian thử thách này”.

Sẽ nhận được khoản trợ cấp này là những binh sĩ đã hoặc đang làm việc tại 47 cơ sở chăm sóc dài hạn ở Québec và 7 cơ sở ở Ontario.

Các binh sĩ yểm trợ cuộc hồi hương của người Canada từ hải ngoại và các dịch vụ cách ly tại Trenton, Ont., cũng sẽ nhận được tiền thưởng này.

Nguyên Minh
(Theo CTV)

Tin tức khác...