Vu Lan – Mùa Báo Hiếu tại Houston

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các chùa VN trên đất Mỹ cũng cố gắng khắc phục để tổ chức Đại Lễ Vu Lan cho Phật tử trong vùng tham dự.
Thắng hội Vu Lan là một đại lễ của Phật giáo, của văn hóa dân tộc nối liền tâm linh và đạo đức trong cuộc sống của mỗi con người. Chương trình buổi lễ hàng năm gồm có: tụng kinh Vu Lan Bồn, bông hồng cài áo, tụng kinh Báo Ân cha mẹ, cơm chay và văn nghệ.

Bạch Cúc

Tin tức khác...