Tự Do, NDP, BQ: Dân biểu không tiêm chủng nên “ở nhà”

Sẽ chỉ có những người đã được tiêm chủng đầy đủ ngừa Covid-19 mới có thể vào Cơ quan lập pháp của Québec.

Sau cuộc tranh luận sôi nổi giữa các đảng, Nghị Viện Québec tuần qua đã thông qua quy định y tế mới đòi hỏi phải có “thông hành tiêm chủng” đối với nhân viên, khách và nhà báo khi vào cơ quan lập pháp.

Quy định áp dụng cho “nhân viên chính trị, nhân viên hành chính của nghị viện, thành viên của phòng báo chí và khách” – nhưng không đề cập cụ thể đến các chính trị gia.

Béatrice Zacharie thuộc văn phòng truyền thông của cơ quan lập pháp cho biết trong một email rằng tất cả các thành viên của cơ quan lập pháp đã nói rằng họ đã được tiêm chủng đầy đủ ngừa Covid-19.

Đảng cầm quyền CAQ cũng như Đảng Tự Do đối lập đã bỏ phiếu ủng hộ quy định về “thông hành tiêm chủng”, cho rằng cơ quan lập pháp nên làm gương cho phần còn lại của dân chúng về việc tiêm chủng.

Bộ trưởng Y tế Christian Dubé đã chỉ trích các đảng phản đối biện pháp này, nói rằng “Tôi không hiểu tại sao các dân biểu không muốn làm gương cho người Québec”.

Đảng Québec Solidaire và đảng PQ (Parti Québécois) phản đối biện pháp này với lý do Bộ y tế công cộng không khuyến nghị điều đó.

Đòi hỏi về “thông hành tiêm chủng” dự trù sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 10. Quy định này sẽ đòi hỏi các nhân viên chính trị, nhân viên cơ quan lập pháp, nhà báo và khách đến thăm phải xuất trình một thẻ nhận dạng cũng như bằng chứng họ đã được tiêm chủng đầy đủ để vào cơ quan lập pháp.

LT

(Theo The Canadian Press)

Tin tức khác...