Thu hồi trên toàn quốc thức ăn trẻ em vì lỗi đóng gói

Cơ quan Kiểm tra Thực phẩm Canada (Canadian Food Inspection Agency – CFIA) vừa cho thu hồi trên toàn quốc nhiều loại bịch thức ăn hữu cơ trẻ em – gồm 16 loại hương vị khác nhau, được bán dưới các thương hiệu Love Child và PC Organics, sau khi phát giác chúng bị một lỗi trong đóng gói.

CFIA giải thích lỗi đó có thể sẽ cho phép các “vi sinh vật làm hư thức ăn” thâm nhập vào bịch, có thể làm cho trẻ em bị bệnh. Lệnh thu hồi phát xuất từ những khiếu nại của người tiêu dùng, mặc dù chưa có trường hợp ngã bệnh nào được ghi nhận.

Các sản phẩm bị thu hồi là:

 • Love Child Organics Vegetarian Chili with Sweet Potato + Kale.
 • Love Child Organics Veggie Casserole with Lentils + Quinoa.
 • Love Child Organics Ratatouille with Lentils + White Beans.
 • Love Child Organics Pumpkin Risotto with Spinach + Chickpeas.
 • Love Child Organics Mango Chicken Stew with Spinach + Quinoa.
 • Love Child Organics Thanksgiving Dinner with Veggies + Turkey.
 • Love Child Organics Hearty Bolognese with Beef + Quinoa.
 • PC Organics Carrots strained baby food.
 • PC Organics Parsnip strained baby food.
 • PC Organics Peas strained baby food.
 • PC Organics Sweet Potatoes strained baby food.
 • PC Organics Vegetables & Turkey strained baby food.
 • PC Organics Fruity Chicken strained baby food.
 • PC Organics Spaghetti Bolognese strained baby food.
 • PC Organics Vegetable & Lentil strained baby food.
 • PC Organics Chicken Casserole strained baby food.

Tất cả các sản phẩm nói trên đều được bán ra ở dạng bịch có trọng lượng 128 millilitre, có thời hạn sử dụng tới hết ngày 25-5-2019. CFIA công nhận dù các bịch thức ăn bị hư không nhất thiết nguy hiểm và có thể nhận ra được, nhưng nếu ai vô tình đã ăn nó thì nên để ý xem có bị những triệu chứng ngộ độc như rối loạn dạ dày, ói mửa, và tiêu chảy hay không. Các sản phẩm này nên hoặc bị quăng đi, hoặc trả lại cho cửa hàng bán.

Tin tức khác...