Tổng thống Trump đến họp thượng đỉnh trễ và về sớm.

La Malbaie, Quebec: Trong sáng hôm thứ bảy ngày 9 tháng 6, tổng thống Trump đã rời cuộc họp thượng đỉnh G7 ở Quebec, để lên đường đi đến Tân Gia Ba họp với Kim Jong Un.
Trước khi rời cuộc họp của nhóm G7, tổng thống Trump đã chỉ trích việc tổ chức G7 không mời thêm nước Nga phó hội, đe dọa sẽ đánh thêm thuế nhập cảng trên những hàng hóa đưa vào Mỹ từ các nước bạn đồng minh.
Ông Trump cũng nói là các quốc gia đồng minh, như các quốc gia trong nhóm G7 đã xem Hoa Kỳ như là một nơi mà họ có thể lấy tiền,xem Hoa Kỳ như là một “piggy bank”.
Tổng thống Trump cũng đòi thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ, NAFTA, đang được 3 quốc gia Mễ Tây Cơ, Hoa Kỳ và Canada thảo luận, phải được thương thảo lại cứ 5 năm một lần. Ông cũng cho là nên bỏ thỏa ước tay ba, và thay bằng hai thỏa ước mới: một giữa Hoa Kỳ và Canada, và một giữa Mỹ và Mễ Tây Cơ.
Ông Trump cũng lên tiếng đe dọa là các quốc gia Âu Châu, cũng như Canada và Mễ Tây Cơ không đưa ra những biện pháp trả đũa Mỹ, sau khi xứ này vừa công bố việc đánh thuế nhập cảng vào Mỹ trên các loại thép và nhôm.
Theo ông Trump thì nếu trả đũa thì ông sẽ cho chấm dứt việc trao đổi hàng hóa với những quốc gia này và Hoa Kỳ chẳng có thiệt gì: nothing to lose!
Tổng thống Trump đã đến trễ trong cuộc họp về việc gia tăng những tài trợ cho phụ nữ trong lãnh vực học vấn, và đã không tham dự những phiên họp bàn về việc thay đổi môi trường, làm giảm những rác thải trên biển cả và cổ võ cho việc dùng năng lượng sạch.

Tin tức khác...