Thủ hiến François Legault cải tổ nội các

Bà Danielle McCann, người đi đầu trong những nỗ lực đối phó dịch COVID-19 của Québec trong thời gian qua, đã rời khỏi chức vụ Bộ trưởng Y tế trong cuộc cải tổ nội các của Thủ hiến François Legault.
Trong cuộc cải tổ nội các được công bố hôm thứ Hai 22/6, bà McCann được chuyển sang nhận chức Bộ trưởng Giáo dục bậc cao, trong khi Bộ trưởng Giáo dục Jean-Francois Roberge vẫn sẽ chịu trách nhiệm các trường tiểu học và trung học.

Christian Dubé, người từng giữ chức chủ tịch Hội đồng Ngân khố, giờ đây trở thành Bộ trưởng Y tế mới của tỉnh bang.

Thủ hiến Legault tuyên bố: «Sau một năm rưỡi làm việc chăm chỉ, tôi thấy là lúc thích hợp để có một đội ngũ mới nhằm thổi sức sống mới vào công việc cần phải làm trong Bộ dịch vụ xã hội và y tế».

Bộ trưởng Di trú Simon Jolin-Barrette, cánh tay mặt của ông Legault, được chuyển sang Bộ Tư pháp.
Nadine Girault, Bộ trưởng Quan hệ quốc tế, sẽ giữ vai trò hiện tại của mình đồng thời phụ trách hồ sơ nhập cư, trước đây do Jolin-Barrette nắm giữ.

Sonia LeBel rời ghế Bộ trưởng Tư pháp chuyển sang thay thế Dubé trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Ngân khố. Viện dẫn công việc của bà LeBel từng là công tố viên của Ủy ban Charbonneau, Legault nói rằng bà LeBel sẽ có thể bảo đảm Dự luật 61 – kế hoạch tỉnh bang nhằm đẩy mạnh các dự án hạ tầng – sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức. Ông nói: “Chúng ta không được để chỗ cho tham nhũng”.

LT (Theo GlobalNews)

Tin tức khác...