Thị trưởng Turner rút lại quyết định sa thải công chức

Ông Sylvester Turner

Sau khi thẩm phán Tanya Garrison của Toà Sơ Thẩm tiểu bang ra phán quyết cho rằng Đề Luật B vi hiến, Thị trưởng Houston là ông Sylvester Turner trong ngày thứ Tư vừa qua cho biết là hội đồng thành phố sẽ rút lại quyết định sa thải khoảng hơn 300 lính cứu hoả và công chức của thành phố như dự định trước đây. Đề Luật B là một dự luật nhằm nâng cao tiền lương của lính cứu hoả ngang bằng với cảnh sát, và đã được đa số cử tri (59%) tại Houston bỏ phiếu thông qua trong kỳ bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái.
Phán quyết của thẩm phán Garrison được đưa ra trong vụ nộp đơn thưa kiện của Nghiệp đoàn Cảnh sát viên Houston khi cho rằng Đề luật nâng mức lương ngang hàng này đã đi ngược lại với một điều khoản của Bộ Luật về Chính quyền Địa phương quy định rằng lính cứu hoả phải được mức lương ngang bằng với các nhân viên trong lãnh vực tư.
Thị trưởng Turner ước tính rằng nếu Đề Luật B được thi hành thì sẽ khiến cho ngân sách của thành phố Houston phải tốn kém thêm khoảng 79 triệu Mỹ-kim mỗi năm, dẫn đến tình trạng thâm thủng ngân sách khoảng 179 triệu Mỹ-kim hiện nay. Ông nói thêm rằng trừ phi việc thi hành Đề Luật này để tăng lương được điều chỉnh để trải dài trong 5 năm, còn không thì toà thị chính bắt buộc phải sa thải khoảng vài trăm lính cứu hoả và nhân viên của thành phố.
Tuy nhiên, Nghiệp đoàn Nhân viên Cứu Hoả của Houston đã nhanh chóng nộp đơn kháng cáo phán quyết này của thẩm phán Garrison. Chủ tịch Nghiệp đoàn này là ông Marty Lancton cho rằng phán quyết này là một điều gây thất vọng, nhưng cuộc tranh đấu của lính cứu hoả vẫn tiếp tục để đạt được sự công bằng.
Các luật sư đại diện cho thành phố và nghiệp đoàn cảnh sát đã ca ngợi phán quyết của thẩm phán Garrison và tự tin rằng nó sẽ tiếp tục đứng vững trước đơn kháng cáo của nghiệp đoàn lính cứu hoả. Trong khi đó, luật sư Troy Blakeney đại diện cho nghiệp đoàn lính cứu hoả thì có nhận định đối nghịch. Nhưng ông Blakeney cho rằng toà thượng thẩm sẽ không đưa ra phán quyết trước cuối năm nay vì thông thường phải mất ít nhất từ 8 đến 12 tuần kéo dài trong thủ tục trước khi đơn kháng cáo được đem ra xét xử.

Tin tức khác...