Sắc thu

Vũ đăng Khiêm

Sắc thu

ngợp kín đất trời,

Mầu lên thay đổi

chơi vơi lòng người.

Bên nhau

ngày tháng em cười,

Đục trong, trong đục

vẫn tươi nụ cười.

Giờ theo lá úa tàn rơi,

Người đi, kẻ ở ngàn khơi mịt mù.

Vũ đăng Khiêm

 

Tin tức khác...