Trận tuyết đầu tiên ở Toronto trong mùa đông năm 2019

Hình ảnh của nhiếp ảnh gia Trần Thái Lực
Trong ngày thứ năm 7 tháng 11 năm 2019, một trận tuyết đầu tiên đã đổ xuống vùng đại thủ phủ Toronto
Quý độc giả có thể thấy một phần cũa trận bão tuyết không quá hung hãn qua ống kính của nhiếp ảnh gia Trần Thái Lực

Feature News
1 of 9,398

More Stories...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More