Quét lá

Vũ đăng Khiêm

Quét lá thu vàng động đến tim,

Chờ nhau khắc khoải vẫn im lìm.

Dáng xưa ảo ảnh vờn cơn gió,

Bóng cũ cơ hồ sải cánh chim.

Nhựa héo cho thân tàn lá trụi

Cây khô để dáng úa màu im.

Người đâu có vọng hồn thu trước.

Kỷ niệm đầy vơi vẫn ngóng tìm.

Vũ đăng Khiêm

 

 

Tin tức khác...