Nghiệp đoàn giáo chức Houston kiện Bộ Giáo Dục Texas

Ông Mike Morath (Photo: houstonchronicle.com)

Nghiệp Đoàn Giáo Chức Houston đã cùng với 3 thầy giáo xin gia nhập vào đơn kiện của Hội Đồng Quản Trị Khu Học Chính Houston để chống lại việc Bộ Giáo Dục Texas (Texas Education Agency) muốn truất quyền điều hành của các uỷ viên Hội Đồng Quản Trị do cư dân bầu lên. Đây là nghiệp đoàn giáo chức lớn nhất tại địa phương, quy tụ khoảng 6,500 thành viên trong Khu Học Chính Houston.
Cùng lúc đó, các viên chức tiểu bang cũng nộp đơn yêu cầu toà án bác bỏ đơn kiện này vì cho rằng Hội đồng Quản trị chỉ muốn tìm cách tránh né những hậu quả trừng phạt mà ông Mike Morath, Chủ tịch cơ quan TEA, tương đương Bộ Giáo Dục Texas, sẽ dự định thay đổi toàn bộ Hội đồng Quản trị sau kết quả một cuộc điều tra về những hành động sai trái của các uỷ viên, cùng với kết quả về thành tích học tập rất tồi tệ thường xuyên tại trường trung học Wheatley HS ở Houston.
Các luật sư của Hội đồng Quản trị cho rằng ông Morath đã vượt quá thẩm quyền của mình và vi phạm vào đạo luật bảo vệ quyền bỏ phiếu của công dân khi tước đi quyền hành của các uỷ viên quản trị đã được cư dân trong Học Khu bầu chọn. Họ cũng cáo buộc rằng chính quyền Texas hay đối xử kỳ thị với khối cử tri thiểu số vì chỉ muốn thay thế các hội đồng quản trị tại những khu học chính có đa số cư dân da đen hoặc gốc Mễ.
Trong khi đó, các viên chức tiểu bang cho rằng Hội đồng Quản trị Học Khu Houston không có nền tảng pháp lý để ngăn cản thẩm quyền của ông Morath, trong chức vụ người đứng đầu cơ quan điều hành về giáo dục của tiểu bang, có quyền can thiệp mỗi khi thấy có những khiếm khuyết hay sai trái trầm trọng theo như luật pháp tiểu bang cho phép. Việc thay thế Hội đồng Quản trị với những uỷ viên mới nếu có diễn ra cũng sẽ bắt đầu sớm nhất là vào tháng 3/2020.

Tin tức khác...