Ngày Phật giáo Quốc tế

Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới, với sự tham dự của đại diện cộng đồng Phật giáo 41 quốc gia được tổ chức tại Nhật Bản vào cuối tháng 12 năm 2014 đã chọn ngày 8 tháng 4 là ngày Phật giáo Quốc tế.
Hội nghị đã yêu cầu các đại biểu khu vực tổ chức ngày lễ nêu trên tại địa phương để từ đó có thể vận động các chính phủ trên thế giới chính thức công nhận ngày 08/04 là ngày Phật giáo Quốc tế.
Thực thi quyết định nói trên, hôm thứ tư 04/04, lúc 7 giờ tối, Cộng đồng Phật giáo vùng GTA đã kỷ niệm lần thứ 4 ngày Phật giáo Quốc tế tại chùa Tích Lan (West End Temple), Mississauga. Hơn 150 Tăng ni Phật tử thuộc các cộng đồng sắc tộc, trong đó có các Phật tử của các Phật tự: Pháp Vân, Kim Quang, Xá Lợi, đã hiện diện trong ngày lễ đặc biệt này.
Sau đạo từ khai mạc của Thượng tọa Saranapala, chánh trụ trì chùa Tích Lan, các phái đoàn có mặt đã tụng kinh cầu nguyện theo ngôn ngữ sắc tộc.
Dịp này, nghị viên Chris Fonseca, đơn vị 3, Mississauga đã trao bằng Tưởng lục ghi nhận những đóng góp của Phật tử cho sự phát triển của thành phố Mississauga.
Ngày Phật giáo Quốc tế đã kết thúc vào lúc 10 giờ tối cùng ngày.

Tin tức khác...