Ngân hàng đầu tiên dùng kỹ thuật sinh trắc để nhận diện khách hàng

Đó là ngân hàng Four Directions Financial (FDF), có văn phòng chính ở Edmonton, Alberta.

Ngân hàng này sẽ dùng các thông tin sinh trắc (biometric information) để nhận diện các khách hàng, cho phép các khách hàng tiếp cận các tài khoản của mình. Theo lời giải thích của FDF, kỹ thuật này đang được dùng để giúp một số khách hàng “nghèo nhất” của thành phố để họ vẫn có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính.

FDF là một đối tác giữa ATB Financial và Boyle Street Community Services. Kỹ thuật nói trên sẽ phục vụ cho một số trong (số) những người nghèo nhất thành phố, cụ thể là những người vô gia cư, vốn thường hay bị mất luôn cả các giấy tờ tùy thân. Vì không còn giấy tờ để chứng minh nhân thân, FDF sẽ cho phép họ mở tài khoản bằng hình thức “quét võng mạc” (retina scan), hay bằng cách lăn dấu vân tay (fingerprint). Kỹ thuật này được xem là “tương lai của các giao dịch ngân hàng”.

Sau 18 tháng hoạt động, ngân hàng Four Directions Financial (nằm kế trung tâm drop-in để giúp đỡ các dịch vụ cộng đồng Boyle Street, ngay ở phía bắc khu downtown Edmonton) hiện có khoảng 800 tài khoản kể từ khi hoạt động trong tháng 9-2016. Các nhân viên của FDF còn được huấn luyện để cấp phát bộ thuốc giải độc quá liều ma túy naxolone, và sẽ sẵn sàng phục vụ một khách hàng đang say rượu.

Ở Edmonton, khoảng 80% khách hàng ở FDF đã ghi danh mở tài khoản bằng kỹ thuật sinh trắc này. Họ chỉ cần một thẻ ID, sau đó sẽ được nhân viên ngân hàng scan mắt và lăn dấu vân tay.

Tin tức khác...