Này Cô Em Nhỏ

 

 

Vũ Văn Vĩnh

 

 

Này cô em nhỏ

tình sao mắc mỏ

lòng anh xu đỏ

nên đời bỏ xó… làm ngơ

 

Này cô em nhỏ

quen nhau ngày nọ

bây giờ rẽ ngõ

nỗi buồn khôn tỏ… bằng thơ

 

Này cô em nhỏ

đời như quán trọ

mai này lìa bỏ

hành trang em có… những gì?

 

Này cô em nhỏ

đêm nay trăng tỏ

hẹn hò ai đó

khi lòng không có… tình yêu

 

Vũ Văn Vĩnh

Tin tức khác...