Gía dầu gia tăng, trị giá của đồng Gia kim tăng theo, sau khi có những thỏa hiệp về việc cắt giảm dầu sản xuất.

Toronto: Trị giá của đồng Gia kim đã gia tăng lên đến mức cao nhất, so với đồng Mỹ kim, trong vòng 4 tuần lễ qua, tính đến ngày thứ tư 28 tháng 9, sau khi giá dầu gia tăng cao vì có những tin tức cho biết là hiệp hội những quốc gia sản xuất dầu hỏa OPEC, đã đồng ý về một thỏa hiệp cắt giảm  số dầu mà các quốc gia này sản xuất.

Gía dầu thô đã gia tăng 2.38 Mỹ kim và ở mức 47.05 Mỹ kim một thùng trên thị trường dầu khí hôm thứ tư.

Trị giá của đồng Gia kim so với đồng Mỹ kim đã gia tăng từ mức 75.74 xu Mỹ kim hôm thứ ba lên đến  76.28 Mỹ kim trong ngày thứ tư.

Tuy nhiên trị giá của đồng  Gia kim cũng vẫn ở mức thấp so với những năm trước. Đây cũng là lý do giúp cho số du khách Mỹ qua Canada gia tăng trong năm nay.

Cũng có những triển vọng cho thấy nền kinh tế của Canada đang trên đà tiến triển trở lại trong những tháng sắp tới, sau những suy thoái nhẹ vào đầu năm nay.

Chỉ số SP/TSX của thị trường chứng khoán Toronto gia tăng 174 điểm trong ngày thứ tư và ở mức 14,731 điểm, chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán New York  gia tăng 110 điểm và ở mức 18,330 điểm. Trong khi đó giá vàng lại tiếp tục sút giảm còn ở mức 1,324 Mỹ kim một ounce trong ngày thứ tư.

 

Tin tức khác...