Tỷ lệ văn phòng thương mại không có người mướn ở thành phố Calgary gia tăng cao.

Calgary: Theo bản tường trình “the 2016 Re/Max Commercial Investor Report” vừa được phổ biến hôm thứ ba ngày 27 tháng 9 của công ty địa ốc Re/Max  thì số văn phòng  ở thành phố  Calgary bỏ trống, không có người mướn tính đến cuối tháng 7 năm nay, đã lên đến 25 phần trăm.

Cũng theo bản tường trình này thì sự xuống giá của giá dầu thô bắt đầu từ năm 2014, đã gây những ảnh hưởng đến  nhiều loại nhà cửa trong thành phố Calgary.

Theo ông Adam Hayes của công ty địa ốc Cresa Calgary thì từ giữa năm 2014 cho đến giữa năm 2016, số diện tích văn phòng không có người mướnở thành phố Calgary lên đến 5.2 triệu bộ anh( 483 ngàn mét vuông)

Trong sáu tháng đầu năm nay, số cơ sở thương mại bán được ở thành phố Calgary đã sút giảm 12 phần trăm, so với cùng thời gian trong năm ngoái.

Cũng theo sự tiên đoán của ông Hayes thì số văn phòng trống, không có người mướn ở thành phố Calgary sẽ tiếp tục còn tăng cao hơn nữa.

Tin tức khác...