Mừng đại lễ Phật Đản

Hằng năm cứ độ tháng tư âm lịch, khi sen bắt đầu nở báo hiệu mùa Phật Đản, những người con Phật hân hoan đón mừng Đức Thế Tôn ra đời.
Hôm 12/5, Phật tử Phổ Từ cùng các bạn đã tổ chức Mừng Đại Lễ Phật đản tại Nhà Việt và thỉnh mời hai vị Thượng Tọa Thích Tâm Quang đến từ SanJose California và Thượng Tọa Thích Trừng Sĩ trụ trì chùa Pháp Nhãn Austin, TX đến Pháp thoại và tu tập cho một nhóm Phật tử tại Houston.
Bạch Cúc

Tin tức khác...