Lễ vía Đức thượng đẳng thần Trần Thượng Xuyên

Đức ông Trần Thượng Xuyên (1655 – 1720) quê làng Ngũ Giáp Điền Thủ, Huyện Ngô Xuyên, Phủ Cao Châu, tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Ông nguyên là Tổng binh ba châu Câu – Lôi – Liêm dưới triều nhà Minh, không quy phục triều đình Mãn Thanh,ông cùng đoàn tùy tùng dùng thuyền vượt biển Đông qua VN xin tỵ nạn và lập nghiệp. Ông là người có công khai phá xây dựng và phát triển vùng đất Trấn Biên (Biên Hòa ngày nay), được Chúa Nguyễn ban danh hiệu cao quý “Nguyễn Vi Vương,Trần Vi Tướng Đại công thần bất tuyệt” và được vua Minh Mạng, Thiệu Trị sắc phong thượng đẳng thần.
Ngày 23 /10 âm lịch năm 1720 ông mất, được an táng ở làng Mỹ Lộc xã Tân Mỹ huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương. Để ghi nhớ công ơn của ông, người dân kính trọng gọi danh tướng Trần thượng Xuyên là Đức Ông và lập đền thờ ở đình Tân Lân, dưới chân cầu Hóa An Biên Hòa vào năm 1820.
Hôm 25/11, Ban quý tế Ái Hữu Biên Hòa đã long trọng tổ chức Lễ Vía Đức Thượng Đẳng Thần Trần Thượng Xuyên, kỷ niệm 298 năm ngày ông mất tại khuôn viên chùa Ông Bổn ở Houston. Rất đông đồng hương và thân hữu đến tham dự.
Bạch Cúc

Tin tức khác...