Họp mặt cựu tù Tiên Lãnh

Hàng năm, sau Lễ Tạ Ơn, các cựu tù Tiên Lãnh đều tổ chức buổi họp mặt. Năm nay cũng không ngoại lệ, ngày 25/11, cựu tù Tiên Lãnh tổ chức buổi họp mặt rất long trọng do cựu tù Nguyễn Thực trưởng ban tổ chức, với sự hiện diện khoảng 100 người cựu tù Tiên Lãnh gia đình và thân hữu.
Tiên Lãnh (Phước Lãnh) là một xã thuộc quận Tiên Phước tỉnh Quảng Nam, và trại tù cải tạo Tiên Lãnh do Công an quản lý nằm cạnh ngả ba sông Tranh cách Tam Kỳ 50 cây số. Khác với trại tù Kỳ Sơn chỉ giam cầm sĩ quan VNCH, trại tù Tiên Lãnh còn có các thành phần khác như nhân viên hành chánh, cảnh sát, đảng phái chính trị, văn nghệ sĩ, tù hình sự cộng sản. Các nhà giam có cửa sắt xây bằng gạch bao bọc bởi nhiều hàng rào kãm gai kiên cố. Đặc biệt cán bộ quản lý trại đều là cán binh, bộ đội từng hoạt động tại Quân khu 5 trước tháng 4/ 1975, đây là cơ hội để bọn chúng trả thù cá nhân.
Bạch Cúc

Tin tức khác...