Lễ tưởng niệm Hoàng Đế Gia Long đồng hiệp kỵ các vua chúa nhà Nguyễn

Ngày 19/3/2017 Hội đồng Phước tộc Houston đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm Hoàng Đế Gia Long đồng hiệp kỵ các vua chúa nhà Nguyễn tại Bissonet, thành phố Bellaire do ông Tôn Thất Pháp Hội trưởng Phước tộc đảm nhận. Đến tham dự rất đông con cháu, dâu rể trong hoàng tộc và những thân hữu gốc Huế. Trước bàn thờ với các di ảnh các vị vua nhà Nguyễn, khói hương nghi ngút, chiêng trống vang rền cúng tế theo nghi thức cổ truyển mọi người phủ phục bái lễ.

Hội Hoàng tộc Houston do nhóm con cháu Tôn Thất nhà Nguyễn cùng nhau thành lập để mọi người hòa hợp thành một đại gia đình cùng huyết thống, đoàn kết tương trợ lẫn nhau.

Mỗi năm con cháu trong Hoàng tộc đều tổ chức buổi lễ Giỗ vua Gia Long cùng hiệp kỵ các vua chúa nhà Nguyễn.

 

Bạch Cúc

 

Tin tức khác...