Đại hội Bình Minh lần thứ 33 của Thiền sinh hội

Ngày 19/3/2017, Đại hội Bình Minh lần thứ 33 của Thiền sinh hội đã tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn (Houston, Texas) rất trang trọng. Đến tham dự rất đông quan khách,thân hữu, thiền sinh và gia đình.

Chương trình văn nghệ thật đặc sắc do các ca sĩ nổi tiếng tại Houston đảm nhận, ngoài ra các thiền sinh biểu diễn Tài chi rất hay với những động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển rất tốt cho sức khỏe.

Thiền sinh hội được thành lập từ năm 1984, do cố Giáo Sư Nguyễn Cao Thăng (1923 – 2007). Chủ tịch hiện nay là ông Nguyễn Quang Dục điều hành, tiêu chí của hội là “Cung Kính, Khiêm Tốn, Kiên Nhẫn và Thành Thật”, pháp môn Tu Tâm Luyện Thân với 108 thế do cố Giáo sư Nguyện Cao Thăng sáng tạo.

Thiền sinh hội tổ chức đại hội đặt tên là Bình Minh với mục đích cổ vũ mọi người tập Thái cực thiền để gia tăng thể lực, trí lực và tâm lực, khuyến khích bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc “ăn trái nhớ kẻ trồng cây” qua các buổi lễ vinh danh quý vị cao niên.

Bạch Cúc

 

 

Tin tức khác...