Hội đồng thành phố Houston bỏ phiếu chống đề nghị đóng lệ phí đổ rác

Các nghị viên trong Hội đồng thành phố Houston đã vừa bỏ phiếu chống đề nghị yêu cầu cư dân đóng lệ phí hàng tháng cho dịch vụ hốt rác tại tư gia với tỉ số 16-1. Chỉ có nghị viên Dwight Boykins là người duy nhất đã bỏ phiếu ủng hộ, và cũng chính ông Boykins là người đã đưa ra đề nghị này.
Lý do có cuộc thảo luận và biểu quyết này là nhằm tìm thêm ngân khoản để tài trợ cho sự thiếu hụt vì toà thị chính Houston phải tăng lương cho lực lượng lính cứu hoả ngang bằng với mức lương của giới cảnh sát nếu như họ có cùng cấp bậc và thâm niên công vụ theo như quy định của Đề Luật B đã được đa số cử tri bỏ phiếu ủng hộ trong kỳ bầu cử vào tháng 11 năm ngoái.
Để giải quyết sự thâm thủng này, Thị trưởng Sylvester Turner đã đề nghị giải pháp kéo dài thời gian áp dụng Đề Luật B theo một tiến trình tiệm tiến trải dài trong 5 năm, thay vì tăng lương cho tất cả lính cứu hoả cùng một lúc. Nhưng việc điều đình với nghiệp đoàn lính cứu hoả không đạt được kết quả nên Thị trưởng Turner nói rằng chính quyền thành phố sẽ phải sa thải khoảng 400 nhân viên Sở Cứu Hoả và khoảng 100 công chức thuộc nhiều chi, sở khác.
Nghị viên Boykins đã đề nghị biện pháp áp dụng lệ phí thu rác cho mỗi tư gia trong thành phố phải đóng một số tiền hàng tháng từ $19 cho đến $24 hoặc $27. Tuy nhiên, tất cả 3 đề nghị đóng lệ phí này đều bị đa số các nghị viên bác bỏ, kể cả Thị trưởng Turner, và chỉ trích rằng đó là một hình thức bắt cư dân Houston phải đóng thêm một thứ thuế mới.

Tin tức khác...