Hoãn sáp nhập bệnh viện Memorial Hermann và Baylor Scott & White

Dự án kết hợp hai đại hệ thống bệnh viện tại Texas là Memorial Hermann Health System và Baylor Scott & White, với trị giá tổng cộng lên đến 14 tỷ Mỹ-kim, đã vừa bị đình hoãn, theo như lời loan báo của các viên chức ban quản trị. Không có lý do nào được đưa ra để giải thích về quyết định huỷ bỏ này.
Vào tháng 10 năm ngoái, ban giám đốc của hai hệ thống bệnh viện đã loan báo kế hoạch sáp nhập cả hai thành một đại tổ hợp duy nhất chuyên chăm sóc y tế quy tụ tổng cộng 86 bệnh viện lớn nhỏ trải rộng trên 30 tỉnh hạt trong tiểu bang Texas. Vào lúc ấy, các viên chức điều hành tỏ ra lạc quan rằng đây sẽ là một bước tiến khả quan trong lãnh vực chăm sóc y tế tại Texas.
Tuy nhiên, trong ngày thứ Ba tuần qua, hệ thống bệnh viện Memorial Hermann đã không đưa ra những chi tiết để giải thích vì sao mà quyết định kết hợp này đã được huỷ bỏ, và cũng không chấp nhận một cuộc phỏng vấn nào của giới truyền thông.
Bản thông cáo báo chí đưa ra chỉ cho biết là sau nhiều tháng trời nghiên cứu sâu rộng, cả hai bên đều quyết định chấm dứt cuộc thương lượng này. Cả hai đều kết luận rằng mỗi hệ thống đều đủ khả năng để hoàn thành những viễn kiến trong tương lai mà không cần phải sáp nhập vào lúc này. Cả hai đều tiếp tục tìm tòi những cơ hội để có thể cùng nhau hợp tác như là hai tổ chức đều hướng về tương lai để hoàn thành sứ mạng của mình.
Nếu như việc sáp nhập này được thành tựu thì nó có thể tạo nên một hệ thống bệnh viện lớn nhất tại tiểu bang Texas và cũng là một trong những trung tâm chăm sóc y tế lớn nhất trên toàn quốc. Và đây cũng là chiều hướng phát triển trong tương lai của những đại hệ thống bệnh viện tại Hoa Kỳ. Vào tuần trước, một cuộc sáp nhập giữa hai hệ thống bệnh viện lớn tại Texas cũng vừa hoàn thành để kết hợp hệ thống Catholic Health Initiatives, trong đó có bệnh viện St. Luke chuyên khoa về tim tại Houston, cùng với hệ thống bệnh viện Dignity Health.

Tin tức khác...