EM

Cung Vũ

sao em không là chim
tung cánh trên trời hiền ?
sao em không là biển
xô sóng về ngoại biên ?

sao không là trời hồng
soi xuống đời mênh mông ?
sao không là chiếc bóng
theo người kiếp long – dong ?

sao không là hạt sương
vòng tay ôm lá nhỏ ?
sao em không là cỏ
ve – vuốt làn đất thơm ?

sao em lại là em
chia cùng anh thống – khổ ?
sao em lại là người
xẻ cùng anh khốn khó ?

sao em lại là anh
cùng một kẻ sinh thành
hai ngã, qui làm một
sóng bước dưới trời xanh ?
hay em chính là chim
tung cánh trên trời hiền ?
hay em chính là biển
xô sóng về ngoại biên ?

hay chính em trời hồng
soi xuống đời mênh mông ?
hay em là chiếc bóng
theo người kiếp long – đong ?

hay chính em là sương
vòng tay ôm lá nhỏ ?
hay chính em là cỏ
ve- vuốt làn đất thơm ?

vâng, chính em là em
cũng chính em là anh
chính em là tất cả
tất cả, một mình em …!

Cung Vũ

Tin tức khác...