Dân biểu Dwayne Bohac quyết định không tái tranh cử

Ông Dwayne Bohac

Một vị dân biểu kỳ cựu thuộc phe Cộng Hoà đã vừa quyết định không ra tái tranh cử kỳ này tại đơn vị 138 ở phía tây bắc Houston, nằm trong số những địa hạt vùng ngoại ô đang có sự chuyển động dân số quá nhanh trong thời gian gần đây và có thể làm thay đổi vận mạnh chính trị của cả hai đảng trong kỳ bầu cử năm tới.
Ông Dwayne Bohac, đắc cử liên tiếp từ năm 2003 đến nay, nhưng trong kỳ bầu cử sau cùng vào năm 2008 chỉ thắng đối thủ có 47 phiếu, tỉ lệ hơn thua khít khao nhất, dù rằng ông là một vị đương kim dân biểu, nắm giữ chức vụ phó chủ tịch một uỷ ban tại Hạ Viện. Trong kỳ bầu cử đó, phe Cộng Hoà cũng đã để thua 12 ghế dân biểu và 2 ghế nghị sĩ về tay đảng Dân Chủ, phần lớn tại các địa hạt quanh hai thành phố lớn là Houston và Dallas-Fort Worth.
Đây là một dấu hiệu thay đổi khá lớn vì từ lâu các vùng ngoại ô này được xem là thành trì của phe bảo thủ, nhưng lần này đa số cử tri đã bỏ phiếu bất tín nhiệm vị đương kim tổng thống và đảng Cộng Hoà. Việc ông Bohac quyết định rút lui không ra tái tranh cử kỳ này cho thấy chiều hướng này có thể tiếp tục, và là mối lo cho phe Cộng Hoà để bảo vệ chiếc ghế vì thông thường vị dân biểu đương quyền thường có lợi thế hơn.
Vào cuối năm 2016, phe Cộng Hoà nắm toàn quyền tại Hạ Viện với đại đa số 100/50. Sau kỳ bầu cử năm 2018, tỉ lệ đa số đã tụt xuống còn 83/67. Và trong kỳ bầu cử năm 2020, nếu phe Dân Chủ chỉ cần thắng được thêm 9 ghế thì họ có thể lật đổ được đối thủ để nắm quyền tại Hạ Viện, với những hệ quả to lớn cho suốt 10 năm sau đó. Và đó là lý do mà cả hai phe đều chú tâm vào cuộc bầu cử lần này tại Texas.

Tin tức khác...