Cuộc chiến pháp lý của phe bảo thủ chống lại các sắc lệnh yêu cầu cư dân ở trong nhà

Ông Steven Holze

Dù đa số các cấp chính quyền tiểu bang và địa phương tại nhiều nơi đều ban hành các sắc lệnh yêu cầu cư dân hãy ở trong nhà trong thời điểm hiện nay trong nỗ lực giảm bớt mức độ lây nhiễm bệnh dịch Covid-19, nhưng nhiều chính trị gia và một số các lãnh tụ tôn giáo theo khuynh hướng bảo thủ vẫn không chấp nhận và tìm cách chống lại trên mặt trận pháp lý.
Tại Texas, đó là nỗ lực của ông Steven Holze, một bác sĩ có thành tích tranh đấu bảo thủ cực hữu luôn chống lại các tổ chức người đồng tính, phối hợp cùng với 3 vị mục sư Juan Bustamante, George Garcia và David Valdez. Cả 4 vị này cùng nộp đơn kiện sắc lệnh của bà Tỉnh trưởng Lina Hidalgo của Harris County ban hành yêu cầu mọi người phải ở trong nhà vì cho rằng nó đã xâm phạm vào quyền tự do tôn giáo như hội họp tại nhà thờ vốn đã được quy định bởi Tu Chính Án số 1.
Vào ngày 31/3 vừa qua, Thống đốc Abbott đã ban hành một sắc lệnh gần như tương tự được áp dụng trên toàn tiểu bang, nhưng với thêm chi tiết cho phép các nhà thờ vẫn được mở cửa, nhưng phải tổ chức các sinh hoạt tôn giáo qua mạng trực tuyến hoặc thu hình và thu thanh từ những địa điểm ở xa. Sắc lệnh này cũng yêu cầu các nhà thờ nên huỷ bỏ những buổi lễ tụ tập giáo dân, hoặc giới hạn số người hiện diện tùy theo mức độ lây nhiễm dịch bệnh tại địa phương.

Tỉnh trưởng Lina Hidalgo

Luật sư Gary Woodfill đại diện cho 4 nguyên đơn nói rằng họ vẫn muốn đeo đuổi vụ kiện vì sắc lệnh của bà Hidalgo áp đặt một số những điều khoản trừng phạt như giam tù và đóng tiền phạt. Tuy nhiên các viên chức của thành phố và tỉnh hạt Harris đã nói là họ không hề có ý định muốn áp dụng các biện pháp trừng phạt, mà thay vào đó là mong muốn mọi người hãy nên tự nguyện tuân thủ theo quy định mới. Những cá nhân hay cơ sở vi phạm lần đầu đều sẽ nhận được lời cảnh cáo, và sau đó có thể bị đóng phạt nếu như cố tình tái phạm.

Tin tức khác...