Cộng đồng người Việt Canada đồng hành cùng đồng bào quốc nội

Chủ tịch Hội Người Việt Edmonton, cô Lily Thúy, trao flyer cho cảnh sát giải thích lý do biểu tình

Cộng đồng người Việt Alberta
Cũng trong ngày thứ Bảy 07/07, hơn 100 đồng bào ở thành phố Calgary đã vượt hơn 300 cây số đường để đến hợp lực cùng 300 đồng hương cư ngụ ở thành phố Edmonton biểu tình phản đối Luật An ninh Mạng được Quốc hội bù nhìn của Hà Nội thông qua hôm 12/06 và dự luật Đặc khu Kinh tế của Cộng sản Việt Nam, một bước đệm để thực hiện mật ước Thành Đô, nhằm biến Việt Nam thành chư hầu của Trung Cộng.
Những người xuống đường đã tập hợp trước Tòa Thị chính Edmonton hô vang các khẩu hiệu đả đảo Cộng sản Việt Nam, phản đối hành vi nhượng đất cho Trung Cộng và bịt miệng dân của Hà Nội
Cuộc biểu tình của Cộng đồng người Việt tỉnh bang Alberta đã kết thúc bằng cuộc tuần hành quanh Tòa Thị chính Edmonton.

Tin tức khác...