Cộng đồng người Việt Canada đồng hành cùng đồng bào quốc nội

Vancouver, tỉnh bang British Columbia
Cũng với mục đích đồng hành với đồng bào trong nước, Cộng đồng Người Việt Vùng Greater Vancouver đã tổ chức cuộc biểu tình trước Toà Tổng Lãnh sự CSVN, 605 Robson St.,Vancouver, BC từ 11giờ sáng đến 1 giờ trưa. Những người xuống đường đã hô to các khẩu hiệu phản đối chế độ CSVN bán nước, và chống luật An ninh Mạng: “Đảng CSVN bán nước, bán dân tộc Việt Nam, “Đả đảo luật An ninh Mạng“Đả đảo Đặc khu Kinh tế 99 năm”, “Đặc khu Kinh tế 99 Năm là ngàn năm nô lệ cho Tàu Cộng”, “Luật An Ninh Mạng diệt tiếng nói người VN”, “Tự Do, Dân Chủ Cho VN”, “Vancouver, Việt Nam, một lời thề, một quyết tâm”.
Ca khúc “Trả lại cho dân” là bài hát đã được đồng ca tại ba cuộc xuống đường của Cộng đồng người Việt Canada nói trên và hiện nay luôn vang lên trong các cuộc biểu tình của đồng bào ở quê nhà chống chế độ CSVN phản nước hại dân.

Tin tức khác...