Canada có quá dư thừa thuốc chủng ngừa covid

Ottawa: Canada đã đi từ tình trạng thiếu hụt thuốc chủng ngừa covid trong những tháng trước, đến tình trạng quá dư thừa thuốc chủng ngừa covid như hiện nay.

Theo những tin tức loan báo từ bộ y tế Canada thì hiện nay Canada tồn kho gần 22 triệu liều thuốc chủng ngừa covid, mà không cần phải phân phối cho các cơ quan y tế các tỉnh bang.
Trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ ba ngày 10 tháng 8, bà Anita Anand, tổng trưởng bộ vật tư nói là hiện nay vẫn chưa biết rõ là có bao nhiêu triệu liều thuốc chủng dư thừa và bao nhiêu triệu liều thuốc chủng sẽ được chuyển cho các quốc gia thứ ba?
Bà tổng trưởng vật tư nói là có những thảo luận là chính quyền các tỉnh bang có nên dùng thuốc chủng dư thừa, để chích mũi thứ ba cho cư dân, nhất là những người có hệ thống miễn nhiễm yếu vì bệnh tật?
Tính đến nay có gần 23.6 triệu cư dân Canada trên 12 tuổi được chủng ngừa 2 mũi hoàn toàn hay 71.3 phần trăm dân số.

Tin tức khác...